Tin Đại hội cổ đông thường niên 2018

21/12/2020

Ngày 08/6/2018, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội Sông Hồng đã tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo...

1 2

Đăng ký nhận tin

Nhập email để nhận được các thông tin khuyến mãi từ chúng tôi