Đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

- Công trình bao gồm: Mỏ đá vôi và các hạng mục phụ trợ được xây dựng trên diện tích 13.4 ha, trữ lượng 26 triệu m3, thời gian khai thác 52 năm .

 Mô tả về tính chất công việc

- Công trình bao gồm: Mỏ đá vôi và các hạng mục phụ trợ được xây dựng trên diện tích 13.4 ha, trữ lượng 26 triệu m3, thời gian khai thác 52 năm .

 

Đăng ký nhận tin

Nhập email để nhận được các thông tin khuyến mãi từ chúng tôi