Tin Đại hội cổ đông thường niên 2018
13/06/2018

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội Sông Hồng

 

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

2. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

3. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

4. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và mẫu dấu mới của Công ty.

5. Thông báo chức danh và giới thiệu mẫu chữ ký Phó Tổng giám đốc Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *