Chưa được phân loại

18/10/2018

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội Sông Hồng   1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty. 2. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. 3. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công […]
13/06/2018

Tin Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày 08/6/2018, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội Sông Hồng đã tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và […]
10/05/2018

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Hà Nội Sông Hồng

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Hà Nội Sông Hồng (Về việc: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty)
29/01/2018

Hà Nội Sông Hồng và bà con cư dân Sapphire Palace cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Một số hình ảnh Công đoàn Công ty CP Bất động sản Hà Nội Sông Hồng tổ chức cho bà con cư dân tòa nhà Sapphire Palace số 4 Chính Kinh cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận trung kết bóng đá U23 Châu Á
16/01/2018

Thông báo bán các căn hộ, bán hoặc cho thuê sàn văn phòng

THÔNG BÁO V/v: Bán căn hộ, bán hoặc cho thuê sàn văn phòng CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SÔNG HỒNG Đ/C: Tòa nhà Sapphire Palace số 4, Chính Kinh, p. Thượng Đình, q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội 1. Bán căn hộ: – Bán một […]
09/10/2017

Thông tin về việc “Bán tiếp phần vốn chưa bán hết đợt 2”

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG PHIẾU XIN Ý KIẾN NGHỊ QUYẾT CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẨN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SÔNG HỒNG Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản V/v: Bán tiếp phần vốn chưa bán hết đợt 2
09/10/2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN CỔ PHẦN ĐỢT 2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN CỔ PHẦN ĐỢT 2
28/09/2017

Thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

THÔNG BÁO V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Trọng Nam                                                              
17/07/2017

Chào mừng Đại hội công đoàn Công ty CP BĐS Hà Nội Sông Hồng