04/07/2017

Thông báo thay đổi địa điểm văn phòng công ty

Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội Sông Hồng xin thông báo: Văn phòng Công ty được chuyển về địa điểm mới tại tầng 3 tòa nhà SAPPHIRE PALACE, số 4 phố Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.  Công ty xin được thông báo tới toàn thể […]
04/07/2017

Thông báo về việc kiện toàn nhân sự và phân công công tác của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc

THÔNG BÁO V/v: Kiện toàn nhân sự và phân công công tác của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc công ty Nội dung phân công công tác như sau : 1. Ông Phạm Hữu Thông thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/3/2017; 2. Ông […]
04/07/2017

Thông báo của HĐQT Công ty Hà Nội Sông Hồng về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Ngô Phúc

THÔNG BÁO V/v: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đối với ông Bùi Ngô Phúc